Teoriundervisning

Klar til teori?

Den teoretiske del af kurset er den samme uanset om du tager PPL eller LAPL. Dvs. du skal bestå de 8 fag (samt have et radiocertifikat) fra trafikstyrelsen. Vi har holdstart omkring 3 gange om året, og forløbet strækker sig mellem 4 og 6 mdr. Der er plads til 8 elever pr. hold. Vi tilbyder PPL-teori kursus som holdundervisning. Holdundervisningen kører som aftenundervisning to hverdage om ugen, typisk fra kl. 18:00 – 21:00.

Prøve og krav

For at bestå fagene skal du svare rigtigt på mindst 12 af 16 spørgsmål i én prøve pr. fag. Alle teoretiske tests er multiple choice. Her er en oversigt over de otte fag:

  • Luftfartsret
  • Menneskelig ydeevne og begrænsning
  • Meteorologi
  • VFR Kommunikation
  • Flyveprincipper
  • Operationelle Procedurer
  • Flyvepræstation og Planlægning
  • Motorlære
  • Navigation

Som nævnt skal du have mindst 75% korrekte svar for at bestå prøven som afholdes af Trafik-, bygge- og boligstyrelsen i enten Roskilde eller Kolding. Du har 35 minutter til at besvare de 16 spørgsmål.


Når du har bestået og gennemført dine 8 PPL teorifag skal du fortsætte med undervisning i radiokommunikation for at opnå dit radiocertifikat. Radio Certifikatet giver dig ret til at føre korrespondance fra et luftfartøj.

Undervisningen i radio er praktisk orienteret dvs. at du som elev skal sidde i teorilokalet med headset på og simulere en flyvetur, mens din instruktør agerer som flyveleder. Du bliver klædt på til, når du selv skal sidde i et flightdeck.

Undervisningen i radio afsluttes med en eksamen, som ligeledes afholdes af Trafik-, bygge- og boligstyrelsen. Radio Eksamen foregår i Ringsted Flyveplads og vil som minimum indeholde en skriftlig teoriprøve (multiple choice) samt en praktisk simuleret flyvning. Her skal du vise, at du kan anvende den rigtige fraseologi og den radio teoretiske viden, som du har opnået gennem undervisningen.

Der findes tre forskellige typer af radiocertifikater hhv. N-BEG, BEG og GEN, som alle giver rettigheder til forskellige former for radiokommunikation indenfor luftfart.