Generelt om PPL/LAPL

Rettigheder

Med et PPL eller et LAPL får du rettighed til at foretage VFR-flyvning (VFR flyvning er flyvning i god sigt og uden for skyer) i ikke-erhvervsmæssig luftfart som fartøjschef eller andenpilot på flyvemaskine af den klasse/type, for hvilken certifikatet er gældende. Certifikatet giver ikke ret til at modtage betaling for flyvningen.


Certifikatet er i princippet uden udløbsdato. Dog skal det fornyes regelmæssigt. Dette sker ud fra nogle forskellige krav, som i grundet blot handler om at du skal holde din kunnen som pilot ved lige. Vi fortæller dig meget mere om dette i teoriundervisningen.

Forskellen på PPL og LAPL er i hovedsagen, at man med et PPL kan flyve med mere end 3 passagerer, samt gå videre med Instrument Rating (EIR og IR) og højere certifikater. Mange privatpiloter vil således ikke have brug for højere certifikater end LAPL.

Fornyelse

Dit PPL/LAPL skal fornyes senest hver 24. måned. Vi anbefaler at du gør dette sammen med en instruktør, men der er også mulighed for blot at gå til proficiency check hos trafikstyrelsen. For at fornye dit certifikat anbefaler vi derfor at du inden for de seneste 12 måneder før udløb gennemfører flyver mindst 12 timer på en SEP-maskine eller på en selvstartende motorsvæver. Af disse 12 timer skal minimum 6 være som luftfartøjschef og indeholde 12 starter og 12 landinger. Sidst skal du have en flyvetime med en instruktør af en times varighed.